Koopvoorwaarden

Algemeen

De webpagina www.autokreso.nl is in eigendom van de vennootschap Auto Krešo d.o.o., Zagreb, Biokovska 1b, ondernemingsnummer: 05273263700. Deze koopvoorwaarden vormen een bestanddeel van de verplichtingen van de Verkoper conform de bepalingen van de Wet op consumentenbescherming, en dient de Koper voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst op afstand op een heldere en begrijpelijke manier te informeren over de wezenlijke elementen van het sluiten, uitvoeren en verbreken van een overeenkomst conform de wettelijke bepalingen.

Het begrip ‘Verkoper’ heeft hier betrekking op vennootschap Auto Krešo d.o.o., Zagreb, Biokovska 1b, ondernemingsnummer: 05273263700,
T: +385 1 30 30 300, E: sales@autokreso.nl, W: www.autokreso.nl. EU BTW ID: HR05273263700

Het begrip ‘Koper’ heeft betrekking op de klassieke consument, een fysieke persoon die buiten iedere activiteit enig product bestelt en betaalt via de diensten die aanwezig zijn op de website van de Verkoper, maar ook op kopers die kleine zelfstandigen, zelfstandige handelaars of fysieke personen zijn, die bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren, en beschermd zijn door de bepalingen van de consumentenwet voor zover zij producten kopen die niet in rechtstreeks verband staan met hun zakelijke activiteiten, en op alle overige kopers, zoals bijvoorbeeld rechtspersonen.

De Verkoper treedt via de website www.autokreso.nl op in eigen naam. De koopvoorwaarden vormen samen met de specificaties en prijs/prijzen van het gekochte product/de gekochte producten integraal bestanddeel van de koopovereenkomst op afstand. Voorafgaand aan de bestellingsbevestiging van een specifiek product zal de Koper worden gevraagd dat hij deze aanvaardt/verklaart dat hij hiermee bekend is en instemt, terwijl na de bestellingsbevestiging  (sluiten van de overeenkomst) deze aan de Koper zal worden toegestuurd als e-mail bericht, waarmee wordt bevestigd dat de overeenkomst is gesloten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor ten allen tijde bepalingen te wijzigen, zodanig dat deze wijzigingen in werking treden nadat die op deze website zijn gepubliceerd.

Als de Koper bevestigt en de bestelling plaatst, is de overeenkomst gesloten en zal de Verkoper direct per e-mail berichten dat de overeenkomst is gesloten. Voor een geldig gesloten overeenkomst is het nodig dat de Koper een persoon is die volledige handelingsbekwaam is. De Koper is ook volledig verantwoordelijk voor de waarachtigheid van de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt. De koopvoorwaarden zijn onderverdeeld in de onderstaande categorieën/informatiegroepen. 

Toegang tot de website www.autokreso.nl kan soms niet mogelijk zijn door werkzaamheden, onderhoud of het invoeren van nieuwe inhoud en gevallen van onvoorziene omstandigheden, die buiten de controle van de Verkoper liggen en die de Verkoper binnen de kortst mogelijke termijn zal proberen te verwijderen.

Belangrijkste eigenschappen van de artikelen

Belangrijkste eigenschappen van de artikelen: de producten worden met tekst en foto’s gepresenteerd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van de Verkoper.  

Foto’s van de producten hebben een illustratief karakter en hoeven niet altijd en in detail overeen te komen met de producten die worden besteld. De Verkoper benadrukt dat de visuele identiteit van een product dat op een foto is weergegeven niet overeen hoeft te komen met het uiterlijk van het product in de realiteit, vooral met het oog op de instellingen van het scherm van de computer van de Koper, de verschillen hoe een Koper de kleur waarneemt op zijn scherm enz. In geval van bovenvermelde verschillen tussen het product zoals dat is weergegeven op de foto en geleverd product, gaat het niet om een gebrek van het product.

Productgegevens (productomschrijving, prijs e.a.) weergegeven op de website www.autokreso.nl zijn onderhevig aan onregelmatigheden in de werking van de applicatie, andere technische onregelmatigheden, typografische fouten e.d. Bij evidente fouten of onjuistheden wat betreft de productgegevens die zijn weergegeven op www.autokreso.nl  behoudt de Verkoper zich het recht voor op eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

Voorwerp van bestelling mogen alleen producten zijn waarvan in de bestelling is aangegeven dat ze beschikbaar en toegankelijk zijn. Wegens het grote aantal bestellingen die gelijktijdig worden geplaatst bij www.autokreso.nl, kan het voorkomen dat informatie over de beschikbaarheid van producten niet overeenkomt met de feitelijke toestand in het magazijn.

Als het bestelde product niet aanwezig is in het magazijn, zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat het product niet beschikbaar is, de termijn waarbinnen het product beschikbaar komt, indien nodig een nieuwe termijn afspreken voor de bestelling en tegelijk de mogelijkheid aanbieden een alternatief product te kopen, dat voor bestelling beschikbaar is en dat qua eigenschappen het meest verwant is met het product dat niet kon worden geleverd. In geval van volledige onmogelijkheid van leverantie van het bestelde en betaalde product, zal de Verkoper alle geldelijke middelen terugbetalen.

Prijs van het product

De prijzen op de website www.autokreso.nl zijn gegeven in euro’s. De btw is meegerekend in de prijs van het product. In de productprijs zijn niet de kosten opgenomen voor het bezorgen, aangezien die apart worden betaald. Dit is conform de voorwaarden en op wijze die is aangegeven in de Koopvoorwaarden. Voor bevestiging van de bestelling zijn apart aangegeven de prijs van het product, de prijs van de bezorging, het bedrag van de btw en ten slotte de eindprijs, zodat de Koper inzicht heeft in het eindbedrag dat hij betaalt voor de bestelde aankoop. Als via e-banking of een algemene overschrijving wordt betaald, zijn de kosten van de overmaking en/of interbancaire transactie niet in de prijs inbegrepen.   

BELANGRIJK: Iedere transactie met een betaalkaart (debit- en credit card) wordt gecontroleerd door de firma Auto Krešo d.o.o., gedurende een tot drie werkdagen.

Toegankelijkheid van producten en diensten van de webshop

De firma Auto Krešo behoudt zich te recht voor ieder mogelijk product uit de verkoop terug te trekken. In een dergelijk geval zal de firma Auto Krešo aan de koper van het niet-geleverde, maar wel bestelde product of dienst, het volledige bedrag terugbetalen van die producten die niet meer in het aanbod zijn opgenomen, of voor die diensten, die wel betaald zijn, maar niet geleverd, onafhankelijk van de reden van de terugtrekking van het product uit de verkoop of de niet-geleverde dienst. Ook behoudt de firma Auto Krešo zich het recht voor zijn diensten via de webshop te wijzigen, of tijdig te onderbreken of stoppen.